ចេះឯង តោងក្រែងចេះគេ


កាលពីព្រេងនាយ មាន​និស្សិត​ម្នាក់ទើបតែបានបញ្ចប់ឧត្តមសិក្សា ហើយ​ក៏លា​គ្រូ​ត្រឡប់​ទៅ​ស្រុក​កំណើត​វិញ។ នៅ​តាមផ្លូវទៅផ្ទះ គាត់ត្រូវធ្វើដំណើរកាត់ទន្លេមួយដោយជិះទូក។ នៅខណៈពេលធ្វើដំណើរ ពូ​អ្នក​ចែវទូក ចែវបណ្តើរ និយាយពីនេះពីនោះបណ្តើរ ប៉ុន្តែនិស្សិតយើងមានអារម្មណ៍រំខានក្រៃលែង ព្រោះគេ​យល់​ថា អ្វីដែលអ្នកចែវទូកនិយាយសុទ្ធតែជាពាក្យមិនបានការ… ជាមនុស្ស«គ្មានគំនិត» ចេះ​តែ​ប្រើ​កម្លាំង​បាយ​ចែវ​ទូក។ ទ្រាំលែងបាន និស្សិតយើងក៏បន្លឺឡើងថា៖

-ពូឯងនិយាយច្រើនណាស់! បើពូឯងចូលចិត្តនិយាយច្រើនម្លឹងៗ ឥឡូវខ្ញុំសួរពូឯងមើល តើទស្សនវិជ្ជាជាអ្វី?

ពូចែវទូក៖

-ឧិលោកក្មួយអ្ហើយ! ពូមិនដឹងទេ … តាំងពីធំដឹងក្តីមក ពូចេះតែធ្វើស្រែ និងចែវទូកចម្លងអ្នកដំណើរប៉ុណ្ណោះ។

និស្សិត៖

-គួរឲ្យស្តាយដែរ! គ្រាន់តែទស្សនៈវិជ្ជាជាអ្វី ក៏ពូឯងមិនដឹង។ ជីវិតពូឯងគ្មានន័យទេ ស្លាប់អស់ ៤៥% បាត់​ទៅ​ហើយ!

ពូអ្នកចែវទូក ពុំបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងសម្តីឡែបខាយរបស់និស្សិតយើងឡើយ, គាត់គិតតែពីគាស់ច្រវា ហើយ​ចាប់ផ្តើមនិយាយពីនេះពីនោះបន្តទៀត។

និស្សិត​យើងកាន់តែរងការរំខានក្នុងចិត្តថែមទៀត ដោយនឹកថា និយាយឲ្យប៉ុណ្ណឹងហើយ គាត់​នៅ​តែ​មិន​យល់​ន័យ ហើយនៅតែបើកមាត់និយាយទៀត។ ទ្រាំមិនបាន និស្សិតយើងក៏បន្លឺឡើងទៀតថា៖

-ចុះពូឯងដឹងថាចិត្តសាស្ត្រជាអ្វីទេ?

ពូអ្នកចែវទូក ក៏ឆ្លើយតបទៅនិស្សិតនូវពាក្យដដែល។

និស្សិត៖

-ហាស់! ហាស់! ហាស់! នេះបានហៅថា កើតមកស្ពាយល្ងង់មកតាម … សមជាអ្នកប្រើតែកម្លាំងបាយមែន! សូម្បីតែចិត្តសាស្ត្រជាអ្វី ក៏ពូឯងមិនស្គាល់… ហឺយ!!! ជីវិតរបស់ពូឯងស្លាប់អស់ ៩០% បាត់ទៅហើយ។

ពូអ្នកចែវទូកបានយល់ច្បាស់ពីការប្រមាថនេះ គាត់នឹកឆួលក្នុងចិត្ត ប៉ុន្តែគាត់ខំសម្រួលអារម្មណ៍ ហើយ​ដក​ដង្ហើម​មួយ​យ៉ាងវែងដើម្បីទប់កំហឹង។ គាត់ដឹងថា និស្សិត​ម្នាក់​នេះ​មិន​ចូល​ចិត្ត​ឲ្យ​គាត់​និយាយ​អ្វី​រំខាន​ត្រចៀក​គេ​ទេ។ គាត់ក៏ឈប់និយាយស្តី សម្ងំគាស់ច្រវាបន្តសំដៅទៅត្រើយម្ខាង។

ពេល​ធ្វើដំណើរដល់ពាក់កណ្តាលទន្លេ ស្រាប់តែផ្ទៃមេឃដ៏ស្រស់ថ្លា ប្រែជាខ្មៅងងិត ព័ទ្ធ​ដោយ​ពពួក​ខ្មៅ​ខ្មួល​ខ្មាញ់ និងធ្លាក់ខ្យល់ខ្លាំងត្រជាក់ស្រឺតស្រៀវស្រាញដល់ឆ្អឹងខ្នងអ្នកទាំងពីរ។ ពូអ្នកចែវទូកដឹងសភាពការណ៍ ក៏សួរទៅកាន់និស្សិតយើងថា៖

-លោកក្មួយចេះហែលទឹកទេ?

និស្សិត មិនខ្ចីឆ្លើយ គ្រាន់តែគ្រវីក្បាល។ គ្រាន់តែនិស្សិតយើងគ្រវីក្បាលមិនទាន់ផុត ព្យុះ​ធំមួយ​ក៏លេច​ធ្លោ​ឡើង​ចំពោះមុខអ្នកទាំងពីរ។

ពូអ្នកចែវទូកស្រែកខ្លាំងៗថា៖

-មើលទៅ ជីវិតក្មួយ ស្លាប់ ១០០% ហើយ នៅពេលនេះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សូមឲ្យក្មួយមានសំណាងល្អណ៎ា! ពូហែលទៅកាន់ច្រាំងទន្លេមុនហើយ។ ៚

History of Cambodia


Historical information on the temples of Angkor Park originates from various sources, including writings, epigraphs, iconography, archaeology, ethnology, and language. And is only partially documented, in turn leaving us with an incomplete picture of a past which today is mainly corroborated by historical events, of which the most reliable evidence is to be found in it monuments. Based on that evidences, it is possible to trace Cambodia’s history from the first mention by the Chinese in the 1st century of the Funan Kingdom, up to the rise and fall of Chenla form the 6th to the 8th century, all the way through the glorious reign of the Khmer from the 9th to the 13th century, and to the subsequent decline of that splendid civilization in the 15th. The story of Angkor leaves us with a felling of humility and admiration as we wonder at he creative genius and artistic flair of the that highly gifted and culturally advanced civilization.

Funan and Chenla : Pre-Angkorian Period(1st – 8th century)

Though the newly Indianised princely states sometimes encompassed large areas. They were often no larger than a single fortified city. They warred among themselves , coalescing over time into a shifting set of larger states. According  to the 3rd century Chinese chronicles, one of the Chinese’s principal trading partners and a dominant power in the region was the Indianised state of Funan centered today’s southern Vietnam and Cambodia. There is evidence that the Funanese spoke Mon-Khmer, strongly indicating a connection to later Angkorian and Cambodian civilization.
Funan was predominated over its smaller neighboring states, including the state of Chenla in northern of Cambodia. Over the later half of 6th century, Funan began to decline, losing its western territories. Chenla, already in the ascendant, conquered the Khmer sections of western Funan, while the Mon people won the extreme western section of Funan in present day Thailand. Later, Chenla seem to have gone on to conquer remainder land of Funan, signaling the beginning of the “Pre-Angkorian” period. Chenla Flourished for but for a short time. The third and last king of unified Chenla, Isanavarman I, constructed the Pre Angkorian temples of Sambo Prei Kuk near modern day Kompong Thom city. (If you come to Siem Reap from Phnom Penh by road, you will pass through Kompong Thom. With a few spares hours, it is possible to make a side trip to these Pre-Angkor ruins.
បន្ត​ការ​អាន

Overcoming Doubt


Overcoming doubt is easy, if you don’t doubt it, of course. However, most of us entertain an element of doubt in our minds about being successful whenever we try something new. In fact, almost everyone is in some way plagued with doubt of some kind. Take science, for example. Do you think all the scientific advancement achieved would have been possible without questioning the prevailing assumptions at the beginning? Suppose you want to start a business or launch a novel project. Are you absolutely sure that it will succeed? There is always a little fear or doubt at the beginning.

Despite your doubt, you cannot let it keep you from your ultimate goal. The reason is simple. You must be prepared to risk failure because it is important for overcoming doubt. Dive right in to whatever it is without being making rash decisions. Don’t worry, you won’t dive in without the right gear. You will analyze all of the possible consequences of your situation and you will embrace the outcome, whatever it may be. This is the secret to conquering doubt. Have courage to fight it out and you are sure to defeat it.

Belief is the enemy of doubt. Learn to think positively and believe in your ability to be successful. Remember you will succeed if you think you will and you will fail if you think that too. Your thoughts are self-fulfilling prophecies so you must stop thinking negatively. Likewise, never pay heed to the people who discourage you, who revel in planting doubts in you and who are actually wolves in sheep’s clothing. Always be in the company of those people whose thoughts and attitudes to life in general are positive.

When failure strikes
You probably won’t be fortunate to never experience failure in your life. However, you must understand that it is part of life. These are the times when failure fills your mind with doubt and it is hard to muster the confidence you built up earlier in the process. You can’t let go of your commitment, no matter how shaken you are by failure. In fact, any setback should only prompt you to double your resolve to make another attempt at reaching your goal. In order for this to happen, train your mind to build your self-control and self-confidence. Every step towards self confidence helps get rid of doubt and you will be back to your successful ways once again.

Healthy doubt
Remember some amount of doubt can always be helpful in gaining wisdom or achieving advancement in life. But when it becomes a cause for your depression and inactivity or when it stands like an insurmountable hurdle in your way to reach your destination, draw upon your energy reserves that can toughen up your mind. You have to strengthen your will to succeed at all costs and weaken doubt by all possible means, so that you will lead a life of fulfillment.

You may succeed because of your doubt or in spite of your doubt. Or, you may have to accept the inevitable and compromise with whatever worst-case scenario that presents itself. If this happens, just change course, re-energize your cylinders and start afresh on your revised path. Defeat doubt before it defeats you.

Make Your Life Extraordinary


Life is a mission, not a career. A career is a profession. A mission is a cause. A career asks, “What’s in it for me?” A mission asks, “How can I make a difference?” Martin Luther King’s mission was to ensure civil rights for all people. Ghandhi’s mission was to liberate 300 million Indians. Mother Teresa’s mission was to clothe the naked and feed the hungry.

These are extreme examples. You don’t have to change the world to have a mission. As educator Maren Mouritsen says, “Most of us will never do great things. But we can do small things in a great way.”

_From the book 7 Habits of Highly Effective Teens

8 myths about being single


By Bella DePaulo, Ph.D.

Have you heard that single people are miserable and lonely and die alone in their empty apartments where they are eaten by their cats? That’s what I heard, too. So I set out to discover the truth of these matters. Guess what? It is not just the cat thing that’s a myth. All of those insulting claims about the lives of single people are wrong, wrong, wrong! Here’s a rundown of the myths I found while looking at the reality of being unattached today.

Myth #1: Singles are less happy than married people
Boo-hoo, poor you! That’s what friends and family sometimes think of people who are single. They are so wrong! First, most single people are not miserable — not even close. On the average, single people are always on the happy end of the scale; that’s true in every study I know of. Second, getting married hardly បន្ត​ការ​អាន

ធ្វើឲ្យជីវិតខ្លួនប្លែកពីធម្មតា


ជីវិត គឺជាបេសកកម្ម មិនមែនជាអាជីព។ អាជីព គឺជាវិជ្ជាវៈ, បេសកកម្ម​គឺ​ជា​បុព្វហេតុ។ អាជីព​សួរ​ថា «តើ​មាន​អ្វីចំណេញ​ដល់​ខ្ញុំ?»… ឯ​បេសកកម្ម​សួរ​ថា «តើ​​ខ្ញុំ​​ធ្វើ​យ៉ាង​​ណា ដើម្បី​ឲ្យ​ប្លែក​ខុស​ពី​នេះ?»។ បេសកកម្ម​របស់​វិរបុរស Martin Luther King គឺ​ដើម្បី​​ធានា​​បាន​​នូវ​សិទ្ធិ​ពល​រដ្ឋ ​សម្រាប់​មនុស្ស​ទូទៅ។ បេសកកម្ម​​របស់ Ghandi គឺ​ដើម្បី​រំដោះ​ប្រជាជន​ឥណ្ឌា ៣០០ លាន​​នាក់។ បេសក​កម្ម​​របស់ Mother Teresa គឺ​ដើម្បី​ផ្តល់​ការ​ស្លៀក​ពាក់​ដល់​អ្នក​ដែល​គ្មាន​អ្វីរុំខ្លួន និង​បំពេញ​ក្រពះ​របស់​ជន​ស្រេកឃ្លាន។

ទាំងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ធំៗ ប៉ុន្តែយើងមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្តូរពិភពលោក ទើបហៅថា មាន​បេសកកម្ម​នោះ​ទេ។ ដូច​​គ្រូ​​បង្រៀន​​ម្នាក់​ឈ្មោះ Maren Mouritsen បាន​និយាយ​ដូច្នោះ​ថា «ភាគ​ច្រើន​នៃ​យើង​រាល់​គ្នា នឹង​មិន​អាច​ធ្វើ​អ្វីបាន​ធំ​ដុំ​អស្ចារ្យ​ទេ ប៉ុន្តែ​យើង​អាច​ធ្វើ​រឿង​តូច​តាច តាម​មធ្យោ​បាយ​​ដ៏​អស្ចារ្យ​​​មួយ»។

_សៀវភៅ ទម្លាប់ ៧ យ៉ាង របស់យុវជនឆ្នើម

ការព្យាយាមជាប្រចាំ ពិតជាបានសម្រេចមែន!!!!


រៀងរាល់លើក ដែលខ្ញុំទៅទិញឥវាន់នៅផ្សារ Walgreen ហើយពេលគិតលុយ អ្នក​គិត​លុយ​ចេះតែសួរថា៖ «លោក​ត្រូវ​ការ​ស្ករគ្រាប់ Reese’s ទេ? ១ កញ្ចប់តែ ៨៩​សេន​ប៉ុណ្ណោះ,» ខ្ញុំ​តែង​គ្រវីក្បាល​ឥត​និយាយស្តី ហើយ​ទទួល​អារម្មណ៍​ថា​រំខាន​ក្រៃលែង ហើយ​នឹកក្នុងចិត្តថា៖ «យី! មី​សំពោច​​រោម​​លឿងនេះ​(អ្នកគិត​លុយ​ស្បែកស សក់​ទង់​ដែង)!!! បើអញចង់ស៊ីស្ករគ្រាប់ Reese’s អញលូកដៃយកមកឲ្យដាក់គិតលុយហើយ(ព្រោះស្ករគ្រាប់នៅមានដាក់ក្បែរ កន្លែងគិតលុយ)… ចាំ​បាច់​អី​សួរ​រាល់​តែ​ដង​ចឹង???»។

ខ្ញុំខានចូល Walgreen ប្រហែលជា ៣ សប្តាហ៍ហើយ, ល្ងាចមិញនេះ ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្ត​ទៅទិញ​សាប៊ូកក់សក់ និង​ថ្នាំដុសធ្មេញ។ នៅ​តាម​ផ្លូវ​ទៅកាន់កន្លែងគិតលុយ ខ្ញុំ​ក៏​រើសស្ករ Reese’s ៣ កញ្ចប់​ដាក់​ក្នុង​កញ្ច្រែង ដើម្បីការពារទុកជាមុនកុំឲ្យអ្នកគិតលុយសួរនាំរំខានចិត្តទៀត។ ពេលកំពុងគិតលុយ ស្រាប់តែ​អ្នក​គិត​លុយ​បន្លឺ​សួរ​ថា៖ «លោកត្រូវការស្ករគ្រាប់ M&M ទេ»… ខ្ញុំភ្ញាក់ព្រើតហួសចិត្ត… តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះ គឺខ្ញុំឥតមានទទួលអារម្មណ៍រំខានចិត្តដូចរាល់ដងទេ បែរ​ជា​អស់​សំណើច​ក្នុងពោះទៅវិញ។ ខ្ញុំគ្រាន់តែញញឹមទៅកាន់អ្នកលក់ ហើយនិយាយថា “No. But thank you very much for asking.” ។

នេះ​បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា ការដាស់តៀនខ្លួនជាប្រចាំ ហើយប្រកាន់ខ្ជាប់ឥរិយាបថវិជ្ជមាន  និងបរិសកម្ម ពិតជាធ្វើឲ្យជីវិតងាយស្រួលរស់នៅជាងពេលមុនៗ… ដែល​ខ្ញុំ​តែង​តែ​មើល​ឃើញ​តែ​រឿងអវិជ្ជមាន ហើយមានប្រតិកម្មទៅនឹងរឿងតូចតាចស្ទើរសព្វបែបយ៉ាង, នាំការរំខានដល់ខ្លួន និងធ្វើបាបតែចិត្តខ្លួនឯង។ :)

សិល្បសាស្ត្រ​នៃ​ការរស់នៅ


http://www.dhamma.org/en/art.shtml

Translated to Khmer by Mr. Mien TAN, Mr. Songhak KUOCH, and Mr. Cago OAV

មនុស្ស​ម្នាក់ៗ​សុទ្ធ​តែ​ខំ​ស្វែងរក​សន្តិភាព និង សុខដុមរមនា ពីព្រោះ​គេ​ចេះ​តែ​ខ្វះ​សេចក្តី​សុខ​នេះ​នៅ​ក្នុង​ជីវភាព​រស់នៅ​សព្វថ្ងៃ។ មាន​ពេល​ខ្លះ​គេ​ជួប​ប្រទះ​នឹង​ភាពឣន្ទះ​ឣន្ទែង, សេចក្តី​ក្តៅ​ក្រហាយ ភាពមិន​ស្រុះស្រួល​គ្នា។ ហើយ​កាលណា​គេ​រង​ទុក្ខ គេ​មិន​រក្សា​វា​ទុក​សម្រាប់​តែ​ខ្លួន​ឯង​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ គេ​តែងតែ​ចែក​វា​ទៅ​ឲ្យ​ឣ្នកដទៃ​ផង​ដែរ។ ទុក្ខ​នេះ​បាន​ជ្រាប​ចូល​ទៅ​ក្នុង​បរិយាកាស​នៅ​ជុំ​វិញ​មនុស្ស​រង​ទុក្ខ។ មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​ដែល​ចូល​មក​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​នឹង​មនុស្ស​នេះ នឹង​ប្រែ​ទៅ​ជា​ក្តៅ​ក្រហាយ ទៅ​ជា​ឣន្ទះ​ឣន្ទែង​ដែរ។ របៀប​រស់នៅ​បែប​នេះ​ពិត​ជា​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ឡើយ។

មនុស្ស​ម្នាក់ៗ​ត្រូវ​តែ​រស់នៅ​ដោយ​សន្តិភាព ជាមួយ​ខ្លួន​ឯង​ផង ជាមួយ​ឣ្នក​ឯ​ទៀត​ផង។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ មនុស្ស​លោក​ជា​ជន​សង្គម គេ​ត្រូវ​តែ​រស់​នៅ​ក្នុង​សង្គម គេ​ត្រូវ​រស់ និង ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ជាមួយ​ឣ្នក​ឯ​ទៀត។ តើ​យើង​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ដើម្បី​រស់នៅ​ដោយ​សន្តិភាព? តើ​យើង​ត្រូវ​ធ្វើ​ដូចម្តេច ដើម្បី​ស្ថិតនៅ​ដោយ​សុខដុមរមនា​ជាមួយ​ខ្លួន​យើង ហើយ​រក្សា​ឲ្យ​មាន​សន្តិភាព និង សុខដុមរមនា​នៅ​ជុំ​វិញ​ខ្លួន​យើង​ផង ដើម្បី​ឲ្យ​ឣ្នកដទៃ​ឣាច​រស់នៅ​ដោយ​សន្តិភាព និង សុខដុមរមនា​ផង​ដែរ?

បន្ត​ការ​អាន

មន្តស្នេហ៍ភ្នែកស្រី


ឧិភ្នែកទាំងគូចោលរស្មី    ភ្នែកស្ងួននួនថ្លៃប្រៀបព្រួញស្នេហ៍

ទម្លុះចិត្តបង ​ផ្សងឥតល្ហែ    ព្រួញអឺយ​ព្រួញ​ស្នេហ៍​ដក​យ៉ាងណា?

បែរ​មុខ ​ទៅ​អូន​កុំ​មើល​បង ម៉្លេះរៀម​មិន​ផ្សង​ប៉ង​ប្រាថ្នា

សោះរបួសចិត្ត​ ត្បិត​ស្នេហា    អូន​ជា​បុប្ផា​ក្នុង​របង។

ពន្លឺភ្លឺមុតពេជ្រនេត្រា    រស្មីកាមា​រៀម​គេង​ផ្សង

សាយណ្ហសម័យបងចងក្រង    យប់សុបិនផ្សង​ឃើញ​ភ្នែកស្រី។

ឧត្តមសុបិនពេញចិន្តា    ឃើញគូនេត្រា​ពេជ្រចរណៃ

ភ្នែកបើក​ព្រឹមៗ​ស្រទន់​ក្រៃ    ឧិគូភ្នែកស្រី គាប់ចិន្តា។

សុបិនបន្ត​ល្អឥតខ្ចោះ    ស្រមោលស្រណោះ​តំណក់ថ្លា

ទឹកភ្នែកអូនស្រក់​ចែង​វាចា   អូនខ្សឹប​ប្រាប់ថា អូន​មានប្តី។

អរុណោទ័យក្តី​យល់​ សប្តិ    បាន​ត្រូវ​បញ្ចប់​ក្នុង​ភ្នែក​ស្រី

ភ្ញាក់ពីដំណេក ផ្តេកស្រមៃ    បេះដូង​ផ្សា​ក្រៃ…អន្ទាក់ស្នេហ៍។

ភ្នែកអឺយភ្នែកស្រីសែនគ្រោះថ្នាក់    ភ្នែកជាអន្ទាក់ដាក់មន្តស្នេហ៍

ភ្នែកអូនអាចនាំទុក្ខឥតល្ហែ    អាសូរ «អ្នកក្បែរ» ស្នេហ៍មិនទៀង។

ច័ន្ទថ្មី


ដួងច័ន្ទយប់មុនពេញបូណ៌មី

ពាលពៅចរណៃ មាន​គេថែ

ឥឡូវយប់នេះច័ន្ទប្រួលប្រែ

រនោចខូចខែព្យុះចិន្តា។

អូនអឺយកុំយំសោកសង្រេង

ក្តុកក្តួលកណ្តែង ត្បិត​ស្នេហា

តំណក់ទឹកភ្នែកជោគភក្ត្រា

ចិត្តគេសាវា កុំស្តាយឡើយ។

ច័ន្ទរះកន្លង មានច័ន្ទថ្មី

រនោចដូចស្រីណាត្រាណត្រើយ

ពេញបូណ៌ម្តងទៀត…មកដល់ហើយ

ញញឹម ត្រាណ​ត្រើយ សាងស្នេហ៍ថ្មី។

នឹមនួនវរលក្ខណ៍ ធ្នាក់ជីវ័ន្ត

«សម្បត្តិ»ពាក់ព័ន្ធ ស្ម័គ្រមេត្រី

រួមស្នេហ៍ផ្តេកស្និទ្ធ ផ្តិតដួងចៃ

ច័ន្ទពេញបូណ៌មី ផ្អឹបទ្រូងបង។

ម្សឹលមិញរនោចណាឆោមឆាយ

អូនកុំនឹកស្តាយនាំសៅហ្មង

យប់នេះយប់ថ្មីយើងចងក្រង

ស្នេហ៍អូននិងបង ភពច័ន្ទថ្មី។

ច័ន្ទ សម្បត្តិ