ធ្វើឲ្យជីវិតខ្លួនប្លែកពីធម្មតា


ជីវិត គឺជាបេសកកម្ម មិនមែនជាអាជីព។ អាជីព គឺជាវិជ្ជាវៈ, បេសកកម្ម​គឺ​ជា​បុព្វហេតុ។ អាជីព​សួរ​ថា «តើ​មាន​អ្វីចំណេញ​ដល់​ខ្ញុំ?»… ឯ​បេសកកម្ម​សួរ​ថា «តើ​​ខ្ញុំ​​ធ្វើ​យ៉ាង​​ណា ដើម្បី​ឲ្យ​ប្លែក​ខុស​ពី​នេះ?»។ បេសកកម្ម​របស់​វិរបុរស Martin Luther King គឺ​ដើម្បី​​ធានា​​បាន​​នូវ​សិទ្ធិ​ពល​រដ្ឋ ​សម្រាប់​មនុស្ស​ទូទៅ។ បេសកកម្ម​​របស់ Ghandi គឺ​ដើម្បី​រំដោះ​ប្រជាជន​ឥណ្ឌា ៣០០ លាន​​នាក់។ បេសក​កម្ម​​របស់ Mother Teresa គឺ​ដើម្បី​ផ្តល់​ការ​ស្លៀក​ពាក់​ដល់​អ្នក​ដែល​គ្មាន​អ្វីរុំខ្លួន និង​បំពេញ​ក្រពះ​របស់​ជន​ស្រេកឃ្លាន។

ទាំងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ធំៗ ប៉ុន្តែយើងមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្តូរពិភពលោក ទើបហៅថា មាន​បេសកកម្ម​នោះ​ទេ។ ដូច​​គ្រូ​​បង្រៀន​​ម្នាក់​ឈ្មោះ Maren Mouritsen បាន​និយាយ​ដូច្នោះ​ថា «ភាគ​ច្រើន​នៃ​យើង​រាល់​គ្នា នឹង​មិន​អាច​ធ្វើ​អ្វីបាន​ធំ​ដុំ​អស្ចារ្យ​ទេ ប៉ុន្តែ​យើង​អាច​ធ្វើ​រឿង​តូច​តាច តាម​មធ្យោ​បាយ​​ដ៏​អស្ចារ្យ​​​មួយ»។

_សៀវភៅ ទម្លាប់ ៧ យ៉ាង របស់យុវជនឆ្នើម