សូមមេត្តារក្សាទស្សនៈ រិះគន់របស់អ្នក ទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងចុះ


ចំពោះអ្នកផងទាំងពួង ដែលគេសន្មត់ថាគេស្គាល់អ្នកច្បាស់ នោះ អ្នកគួរនិយាយទៅកាន់ពួកគេថា សូមមេត្តារក្សាទស្សនៈ រិះគន់របស់អ្នក ទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងចុះ។ សព្វថ្ងៃនេះ ខ្ញុំដើរនៅ លើផ្លូវ ដែលខ្ញុំជ្រើសរើស.. សម្រាប់ខ្ញុំជាខ្ញុំ… ហើយខ្ញុំជ្រើស រើសមិនវាយតម្លៃអ្នកណាទាំងអស់។
-ប.ខ


<iframe width=”560″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/mjwZQMu1LIY&#8221; frameborder=”0″ allowfullscreen>
១. ដងស្ទឹងសង្កែខែលិចផុតទៅ តោឈរយាមផ្លូវ នៅក្បាលស្ពានថ្ម ស្រមោលធម្មជាតិខំរំលេចពណ៌ សូររថភ្លើងចរ អង្រួនរាត្រី។
២. ផ្ទះដំបូលស្បូវនៅត្រើយខាងកើត ជាភូមិកំណើត ឋានស្នេហ៍កវី ដើមផ្លូវមានគេលក់នំចំណី ឥឡូវរឿងថ្មី ឲ្យយើងភ្លេចអស់។
បន្ទរ. អូនកុំជេរស្ទឹង បើខឹងនឹងបង ទុកគ្រាន់ដើរឆ្លងនឹករឿងស្រណោះ ទឹកអើយ ហូរទៅកុំនៅក្រៀមក្រោះ នាំដួងចិត្តស្មោះទៅប្រាប់នាងផង។
៣. ឱ! ស្ទឹងសង្កែធ្លាប់តែផ្ញើចិត្ត ពេលយប់ងងឹត ស្ទាបអង្អែលថ្នម បើឈប់ស្នេហាសូមខ្លួនជាបង បានជួបម្ដងៗ ញញឹមគ្មានឈប់។

(បន្ទាប់មក បន្ទរ និង ៣)