ចម្លងឬអភិវឌ្ឍន៍?


ពុកម៉ែប្រៀនកូនមើលគម្រូ
ចាស់មុនយារយូរល្បីល្បាញណាស់
ចម្លងយកតាមកុំផ្តេសផ្តាស

ធ្វើតាមរហ័សល្បីដូចគាត់។

កូនឆ្លើយថាទេ ពុកម៉ែអើយ
សម័យនេះហើយ អភិវឌ្ឍន៍
ចម្លងផន់គេខុសច្បាប់រដ្ឋ
កូនមិនព្រមភ្លាត់ធ្វើតាមឡើយ។

ពុកម៉ែគំហកកូនក្បាលរឹង
យើងប្រាប់ឯងហ្នឹងអោយល្អហើយ
ម្តេចមិនធ្វើតាមបែរព្រងើយ
តើថ្ងៃណាឡើយនឹងបានថ្កើង?

កូនថាពុកម៉ែកុំបន្ទោស
ថាកូននេះខុសមិនឡើងទ្រើង
ការពិតកូនមានគំនិតថ្កើង
ខុសផ្លូវរៀមច្បងដើរពីមុន។

យុគអភិវឌ្ឍន៍យើងស្ទាត់ការ
ស្វែងសព្វមាត្រាកាយកែកុន
ផ្លូវថ្កើងមានច្រើនមិនបាច់ស៊ុន
ធ្វើតាមបែបមុនតែមួយមុខ។

ថ្វីបើកូនម៉ែមិនធ្វើតាម
ដំណើរឆ្វេងស្តាំដូចចារទុក
មិនមែនមានន័យថាផ្គើនពុក
ដែលមិនព្រមលុកតាមពាក្យចាស់។

សម័យបច្ចុប្បន្នយើងសិក្សា
ស្រាវជ្រាវសាស្រ្តាយុគចំណាស់
ត្រងជាគំនិតជួយប្រៀនដាស់
តែកូនខំណាស់បំបែកទៀត។

សង្គមវិវត្តន៍មិនដដែល
កូនចៅប្រឹងហែលមិនឃ្លាឃ្លាត
ស្វះស្វែងរកផ្លូវល្អវរនាថ
ដែលចាស់មុនឃ្លាតមិនប្រទះ។

សិនកូនរកឃើញមាគ៌ាល្អ
គួរអោយគោចរលឿនរហ័ស
ក្នុងយុគសម័យវិទ្យាសាស្រ្ត
កូនចៅឆ្លាតណាស់គួរជម្រុញ។

ច្នេះសូមពុកលើកកម្លាំងចិត្ត
ម៉ែផ្តល់គំនិតលែងនៅសុញ
អោយកូនប្រឹងស្រាវស្រង់កកកុញ
ប្រាជ្ញាបញ្ចេញយ៉ាងចំណាប់។

នោះកូនក្លាយជាទំពាំងស្នង
ឬស្សីរៀមច្បងចងក្បួនច្បាប់
ថែមសត្រាថ្មីល្បីខ្ទ័រស័ព្ទ
ខេមរាលែងអាប់ឆាប់រុងរឿង។

អ្នកស្រីកែវច័ន្ទបូរណ៍