រស់​នៅ​ជីវិត​ធម្មតា ប៉ុន្តែ​កុំ​ធ្វើ​ជា​មនុស្ស​ធម្មតា


ខ្មែរយើង ចំណាំនិយាយលេងផង បន្លំមែនទែនផងថា មនុស្ស, បើមិនធម្មតា គឺមានតែឆ្កួត? ជាការពិត, នៅទីណាក្ដី, អ្នកដែលមិនធម្មតា តែងចូលចំណោមគេមិនចុះ ហើយត្រូវចាត់ទុកជាមនុស្សឆ្កួត ឬឡប់។

ប៉ុន្តែជាការពិតផងដែរថា, បម្លាស់ប្ដូរធំៗ និងរបកគំហើញសំខាន់ ដែលជំរុញអោយមានភាពប្លែក និងការវិវឌ្ឍទៅមុខ ក៏ដោយសារតែពួក “មិនធម្មតា” ទាំងនេះឯង។ ភាពឆ្កួតវង្វេង និងភាពឆ្លាតវៃ របស់អ្នកមិនធម្មតាទាំងនេះ គឺកំណត់ដោយបរាជ័យ ឬជោគជ័យ។ កាលណាបរាជ័យ គឺជាមនុស្សឆ្កួត។ កាលណាជោគជ័យ គឺជាមនុស្សឆ្លាត។ មានអ្នកមិនធម្មតាខ្លះ អាចមើលឃើញ នូវអ្វីដែលអ្នកធម្មតាមើលមិនឃើញ ហើយខំយកមកប្រាប់អោយគេដឹង ប៉ុន្តែត្រូវគេចាត់ទុក ជាសត្រូវសាធារណៈទៅវិញ រហូតដល់មានអ្នកខ្លះ ត្រូវគេសម្លាប់ ឬជាប់ពិរុទ្ធផង។ ចំណែកអ្នកធម្មតា, បរាជ័យក៏អត់, ជោគជ័យក៏អត់ ហើយនៅតែធម្មតាដដែល។

គេថា រស់នៅជីវិតធម្មតាចុះ ប៉ុន្តែកុំធ្វើជាមនុស្សធម្មតា — Lead a simple life but don’t be a simpleton ។ មានន័យ ការរស់នៅធម្មតាដូចគេដូចឯង គឺដើម្បីភាពចុះសម្រុងគ្នា ជាមួយជនក្នុងសង្គម។ កុំធ្វើជាមនុស្សធម្មតា គឺមានន័យថា ត្រូវតែអប់រំដើម្បីភាពចម្រើនខ្លួនឯង ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ មនុស្សធម្មតា គឺជាផ្នែកមួយនៃភាពទូទៅ, ហើយភាពទូទៅនៃមនុស្សធម្មតា មានសភាពបែបណានោះ យើងអាចមើលឃើញដោយងាយ។