ការបន្ទោស គឺជាការរារាំងខ្លួនឯង ពីការទទួលខុសត្រូវ


កាលណាយើងបន្ទោសអ្នកដទៃ ចំពោះទុក្ខលំបាករបស់ខ្លួនឯង គឺមានន័យថា យើងលះបង់ចោល នូវសមត្ថភាពសម្រាប់ធ្វើអោយខ្លួនឯង សះស្បើយពីជំងឺ និងក្ដីទុក្ខព្រួយទាំងឡាយ។ ការបន្ទោស គឺជាការរារាំងខ្លួនឯង ពីការទទួលខុសត្រូវ ហើយបញ្ជាក់អះអាង ប្រាប់ខ្លួនឯងថា ខ្លួនគ្មានអំណាចអ្វី ទាល់តែសោះ ក្នុងការក្ដោបក្ដាប់ជីវិតខ្លួនឯង។ ការបន្ទោសអ្នកដទៃ ប្រៀបដូចជាការហុចកូនសោរសុភមង្គល អោយគេកាន់ ហើយនិយាយប្រាប់គេថា “ពីថ្ងៃនេះតទៅ, អ្នកមើលការខុសត្រូវ ចំពោះភាពរីករាយរបស់ខ្ញុំ។ អ្នកចង់បើកពេលណាក៏បាន, ចង់បិទពេលណាក៏បាន”។

1075822_631489660196310_1733735305_n