How much you live, not how long you exist.


ខ្លឹមសារ​ជីវិត ពុំ​មែន​ស្ថិតនៅត្រង់​​យើងទៅ​​ទីណា​នោះ​ទេ, ​គឺ​ស្ថិត​នៅ​លើរបៀប​​យើង​ធ្វើ​ដំណើរ​​។

Life is not where you're going, it's how you travel