សុបិនស្នេហ៍


ច័ន្ទអឺយច័ន្ទចរលើវេហា យល់ភក្ត្រច័ន្ទថ្លាចិត្តរំជួល

លង់ចិត្តងប់ស្នេហ៍ឆោមនិមល គ្រប់ពេលនឹកដល់ម៉ុមមាសស្នេហ៍។

រាត្រីស្ងាត់សូន្យដួងច័ន្ទអើយ សូមអ្នកឆ្លងឆ្លើយស្រដីមក

បំពេចិត្តខ្ញុំផ្តល់ជម្រក ផ្តល់ត្រួយពន្លកនៃក្តីស្នេហ៍។

ឱហ្វូងតារារះត្រសង រស្មីបំព្រងព័ទ្ធដួងខែ

តើអ្នកយល់ទេសុបិនស្នេហ៍ មានន័យអ្វីដែរប្រាប់ខ្ញុំផង។

ឬអ្នកចង់ពោលប្រាប់ខ្ញុំថា កុំនឹកប្រាថ្នា កុំនឹកប៉ង

នាងជាកុលាបក្នុងរបង កុំគិតគួចផ្សងនាំហ្មងសៅ។

យប់អឺយបន្តកុំភ្លឺអី ខ្ញុំសូមស្រមៃនឹកឆោមឆ្លៅ

ឲ្យខ្ញុំបានស្ងប់ក្នុងយប់ជ្រៅ រៀងរាល់តទៅក្នុងសុបិន។

ម៉ុមអឺយ សូមអូនជឿដល់ចិត្ត បងស្នេហ៍អូនពិត ណ៎ាមាសឆ្អិន

បងសូមសារភាពទោះប្រសិន បានត្រឹមសុបិន គ្រប់គ្រាន់ហើយ។

ម៉ុម! ម៉ុម នឹមនួនស្ងួនចរណៃ សុបិនឃើញថ្លៃទ្រូងបងស្បើយ

ឃើញអូនញញឹមជាចម្លើយ ឱរាត្រីអឺយសែនសុភៈ។

ច័ន្ទអឺយកុំទាន់យាងទៅណា សូមស្តាប់វាចាខ្ញុំប្រាប់អ្នក

ថាខ្ញុំបានឃើញ ឃើញវង់ភក្ត្រ ស្រីម៉ុមវរលក្ខណ៍ក្នុងសុបិន។

ផ្កាយអឺយសូមអ្នកជួយអរផង ប្រាប់ម៉ុមនួនល្អងស្រស់មាសឆ្អិន

ថាខ្ញុំ “ជួប…” នាងក្នុសុបិន កែវភ្នែកមាសឆ្អិនផ្តិតរូបខ្ញុំ។